Obligacions fiscals Abril

A continuació li detallem les obligacions fiscals d’aquest mes d’abril.

Avisos-Mensuals-Abril

 

Departament Fiscal.

Nota Hisenda Ajornaments 2017 Autònoms

Logo-blog

 

Us comuniquem que aquest passat divendres 13 de gener, l’Agència Tributària ha penjat en el seu web una nota en relació al RDL 3/2016, de 2 de desembre, que va eliminar la possibilitat de concedir ajornaments o fraccionaments de determinats deutes tributaris, entre ells els derivats dels pagaments fraccionats de l’Impost de societats i els derivats de tributs que, com l’IVA, han de ser legalment repercutits, tret que es justifiqui que les quotes repercutides no han estat efectivament pagades.

Doncs bé, aquesta nota informa d’una excepcionalitat amb els autònoms, que sí podran sol·licitar l’ajornament, qualsevol que sigui el seu import, del seu IRPF i IVA en funció de l’import global del deute i en determinades circumstàncies. Cal matisar no obstant, que en aquesta nota només es parla dels autònoms, i no queda clar què passarà amb les pimes, motiu pel qual caldrà esperar a veure que diu l’AEAT sobre això.

Us saludem cordialment.

Per llegir la nota de l’Agència Tributària cliqueu

Ajornament autònoms segons agència tributària

 

 

Obligacions Fiscals Gener 2017

Logo-blog

 

 

Les obligacions fiscals pel mes de gener de 2017 son les següents:

avisos-mensuals-gener

 

Departament fiscal

Registre jornada i horaris

Logo-blog

En el següent text li expliquem els nous criteris de la inspecció de treball sobre la normativa de registrar l’horari de treball.

criteris-de-la-inspeccio-de-treball-al-control-de-la-normativa-sobre-temps-de-treball-i-hores-extraordinàries

 

Departament Laboral

Obligacions fiscals Juliol

Logo-blog

En el següent enllaç hi trobareu les obligacions fiscals del juliol 2016.

Avisos Mensuals Juliol

 

Departament Fiscal.