DUN i PAC 2014 – Assessoria Agrària

Assessoria Agrària

FINALITZA EL DIA 15 DE MAIG DEL 2.014

AGRICULTORS    RAMADERS    DUN 2014

Li comuniquem que, durant el període comprès entre el 15 de Febrer del 2014 i fins a 15 de maig del 2014, ha de presentar la Declaració Única Agrària (DUN) i sol·licituds d’ajuts, entre ells l’Ajut de Pagament Únic (PAC).

 

Cal recordar que aquest  exercici és un any de traspàs a l’espera que el proper any 2015 s’aprovi  la nova reglamentació que regularà la Declaració Única Agrària (DUN).  Així doncs, és de vital importància realitzar correctament la declaració d’enguany doncs les dades declarades en aquest exercici seran les que vincularan en les declaracions futures.

En el mateix sentit cal tenir en compte que si es volen adquirir o cedir drets seria important fer-ho dins aquest exercici, doncs igualment vincularà les declaracions dels propers anys, regulades segons la nova normativa.

Ens posem a la seva disposició a fi d’assessorar-lo i gestionar-li  la Declaració Única Agrària (DUN)  d’aquest exercici 2013

 

 

Aprofitant l’avinentesa el/la saludem cordialment.

Declaració Anual de Residus

Declaració anual de residus

 

FINALITZA EL DIA 31 DE MARÇ DEL 2.014

En termes generals segons el Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus, estan obligades a fer la Declaració anual de residus industrials (DARI) totes aquelles empreses que realitzen una activitat industrial i tenen processos de fabricació. En canvi les empreses de serveis i/o comerços només han de fer la DARI si tenen una producció anual de residus perillosos major de 10 tones, segons el Real Decreto 833/1988

Aprofitant l’avinentesa el/la saludem cordialment.

Béns a l’estranger