Noves Cotitzacions a la Seguretat Social Març 2014

  NOVES COTITZACIONS SEGURETAT SOCIAL RDL 3/2014.   Cotitzacions a la Seguretat Social. Tarifa Plana de 100 euros mensuals Tal com repetides vegades han vingut informant els mitjans de comunicació, el passat dissabte 1 de març del 2014 es va publicar al BOE el Real Decreto-ley 3/2014, de 28 de febrer, de mesures urgents per […]

Devolució Cèntim Sanitari

  Cèntim Sanitari   DEVOLUCIÓ DEL CÈNTIM SANITARI   Amb data 27 de febrer de 2014, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) va dictar una sentència que expulsa de l’ordenament espanyol l’impost especial sobre la Venda Minorista de Determinats Hidrocarburs (IEVMDH), més conegut popularment com a “cèntim sanitari” en la mesura que […]

Préstecs ICO 2013

Contractació